top of page

Jak robić postępy z dorosłymi chorymi po uszkodzeniu mózgu

Zaktualizowano: 18 kwi 2023Prowadzący: Maciej Krawczyk, fizjoterapeuta – terapeuta NDT-Bobath, terapeuta PNF. Doktor

habilitowany nauk medycznych. Specjalista fizjoterapii. II Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa. Wydział Rehabilitacji AWF J. Piłsudskiego.

Ogólny opis kursu.

Kurs skierowany jest dla pasjonatów fizjoterapii neurologicznej, kinezjologii i patobiomechaniki.

Jesteśmy pewni, że w trakcie szkolenia przekonamy także tych wszystkich, u których ta pasja jeszcze się nie ujawniła. Zapraszamy fizjoterapeutów stale mających kontakt lub chcących specjalizować się w terapii dorosłych chorych po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Mile widziane jest, jeśli uczestnicy kursu mieli już ukończone inne szkolenia podyplomowe takie jak PNF czy NDT-Bobath ale nie jest to konieczne bo ten kurs i tak jest inny.


Celem szkolenia jest wzbogacenie warsztatu terapeutycznego i kreowanie nowych rozwiązań w

terapii chorych po uszkodzeniu OUN na wszystkich etapach leczenia. Kurs ma przybliżyć nowoczesne podejście do odtwarzania prawidłowego ruchu.


Kurs ten jest w 90 % intensywnym szkoleniem praktycznym w zakresie technik i strategii odbudowy najważniejszych aktywności motorycznych (m.in. chód, ruchy kończyny górnej, aktywności codzienne) chorych po udarach mózgowych i urazach czaszkowo-mózgowych. Uczestnicy kursu będą w czasie 9 dni kursu (3x3 dni) prowadzili i obserwowali terapię chorych oraz brali udział w zajęciach

warsztatowych. Problemy metodyczne oraz techniki stymulacji będą prezentowane przez

wykładowcę na pacjentach.


Istotą kursu jest nauka technik intensywnego i przyspieszonego działania leczniczego tak aby w tej samej jednostce czasowej osiągnąć z chorym większy postęp oraz uzyskać poprawę także z chorymi w okresie chronicznym. Kurs oparty jest na wiedzy neurobiologicznej i dowodach naukowych. W czasie szkolenia będą wykorzystane badania własne prowadzącego szkolenie w zakresie kinematyki, kinetyki i aktywności mięśniowej chorych po uszkodzeniach mózgu a także ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy z chorymi w oddziale udarowym i oddziale neurorehabilitacji.


Kurs składa się z trzech części po 3 dni każda, które skoncentrowane są na innych problemach funkcji ciała i aktywności pacjentów z niedowładem połowiczym aczkolwiek będą się one przenikać.


Pierwsza część koncentruje się na odtwarzaniu podstawowych umiejętności motorycznych i

normalizacji patologicznego napięcia mięśniowego.


Druga część dotyczy reedukacji chodu.


Trzecia część w całości poświęcona jest reedukacji funkcji kończyny górnej.


CZAS TRWANIA: 3 moduły po 3 dni (piątek, sobota, niedziela)

CENA: 4200 (cena za 3 moduły)/ 4000 dla członków Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska (SFP)

TERMINY:

I Moduł: 3-5.06.2023 (zapisanie się na moduł I powoduje automatyczne zapisanie na moduły II i III)

II Moduł: 14-16.07.2023

III Moduł: 1-3.09.2023


Regulamin:

regulamin szkolenia 27_03_2023
.pdf
Pobierz PDF • 271KB575 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

تعليقات


bottom of page