top of page

Konsultacje lekarskie

Konsultacje lekarzy i specjalistów to ważny element diagnostyki oraz leczenia chorób narządu ruchu. Podczas wizyty konsultacyjnej możliwe jest m.in.:

 • postawienie diagnozy i dobór odpowiedniego leczenia (farmakologicznego, zabiegowego lub rehabilitacji)

 • wystawianie recept i skierowań na wykonanie ewentualnych badań dodatkowych (w zależności od aktualnych potrzeb pacjenta)

 • wystawianie skierowań na zabiegi fizjoterapeutyczne

 • interpretacja wyników badań diagnostycznych np. badania USG EMG czy EEG

 • interpretacja wyników badań laboratoryjnych, np. morfologii krwi, badania cytologicznego, itp.

 • doradztwo w zakresie profilaktyki chorób, doboru odpowiedniej aktywności fizycznej, itp.

 • wystawienie zwolnienia lekarskiego.

Specjalizacje

Neurolog

Lekarz neurolog zajmuje się leczeniem następujących schorzeń:

 • migrena, bóle głowy i twarzy, padaczka, bóle przewlekłe, udar mózgu- prowadzenie pacjentów po udarze ,prewencja pierwotna i wtórna, wspomaganie w neurorehabilitacji

 • choroby naczyniowe mózgu

 • zawroty głowy, zaburzenia czucia, neuropatie, polineuropatie choroba Parkinsona, zaburzenia ruchowe, drżenie samoistne

 • choroba Alzheimera, otępienia, zaburzenia pamięci

 • stwardnienie rozsiane

 • choroby kręgosłupa, dyskopatia – rwa kulszowa, udowa, barkowa, choroby mięśni, miastenia, dystonie

 • nowotwory układu nerwowego

 • guzy rdzenia kręgowego i mózgu

 • nerwica, zaburzenia snu, depresja w powiązaniu z chorobami neurologicznymi

2

Neurolog dziecięcy

Lekarz neurolog dziecięcy ocenia nie tylko rozwój mózgu dziecka, ale też różne schorzenia nerwowo-mięśniowe. Zajmuje się diagnozą i leczeniem następujących schorzeń:

 • dystrofia mięśni

 • urazy okołoporodowe

 • mózgowe porażenie dziecięce

 • przepuklina rdzeniowo-kręgowa

 • zaburzenia zachowania i rozwoju

 • różne uszkodzenia mózgu

 • padaczka

 • zaburzenia mowy

 • ADHD

 • autyzmem

3

Ortopeda

Ortopeda to lekarz specjalista zajmujący się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób bądź urazów związanych z narządem ruchu. W zakresie jego zainteresowania znajdują się dolegliwości wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania układu szkieletowego oraz wszelkie zaburzenia w obrębie więzadeł, stawów, mięśni, ścięgien czy nerwów.

Lekarz ortopeda zajmuję się leczeniem następujących schorzeń:

 • choroby kręgosłupa (m.in. zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, dyskopatia, przepuklina dyskowa, stenoza kanału kręgowego)

 • zmiany przeciążeniowe (m.in. zapalenie kaletki przedrzepkowej, łokieć tenisisty  zespół mięśnia nadgrzebieniowego, ostroga piętowa, zespół cieśni kanału nadgarstka)

 • wady postawy (m.in. skolioza, kifoza, lordoza, płaskostopie, stopa szpotawa, paluch koślawy)

 • choroba Scheuermanna, czyli jałowa martwica kręgosłupa

 • choroby biodra i kolana (m.in. jałowa martwica głowy kości udowej, choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego)

 • urazy (złamania, zwichnięcia, skręcenia m.in. złamania i zwichnięcia kości skokowej, niestabilność rzepki, uszkodzenia łąkotek)

 • nowotwory kości

4

Reumatolog

Reumatolog to lekarz specjalista zajmujący się diagnozowaniem oraz leczeniem schorzeń reumatycznych kości, stawów oraz chorób zapalnych tkanki łącznej. Lekarz ten zajmuje się bardzo liczną grupą jednostek chorobowych związanych z procesem zwyrodnieniowym. Do reumatologa po pomoc najczęściej zwracają się osoby doświadczające nawracających i intensywnych bólów stawów, ścięgien czy mięśni.

 

Jeśli masz następując objawy zgłoś się do reumatologa:

 • bole mięśnie, stawy, kości;

 • ból jest nawracający i intensywny, często pojawia się nie tylko w jednym, ale kilku stawach

 • bólowi towarzyszą: stan podgorączkowy i/lub obrzęk i/lub wysypka bądź zaczerwienienie skóry

 • po przebudzeniu twoje stawy są zaczerwienione i odczuwasz ich sztywność

 • sprawia ci problem utrzymanie w palcach przedmiotów

 • sprawia ci problem schylanie się, podnoszenie przedmiotów

 • stawy stają się zniekształcone i opuchnięte

 

Lekarz reumatolog zajmuję się leczeniem następujących schorzeń:

 • reumatoidalne zapalenie stawów

 • łuszczycowe zapalenie stawów

 • gorączka reumatyczna

 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

 • toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, zapalenie skórno-mięśniowe

 • osteoporoza

 • sarkoidoza

 • fibromialgia

5

Kardiolog

Kardiolog to lekarz specjalista zajmujący się profilaktyką, diagnozowaniem oraz leczeniem większości schorzeń układu sercowo naczyniowego. Rozpoznaje wrodzone choroby kardiologiczne, przeprowadza oraz interpretuje badania takie jak EKG, echo serca, echokardiografia.
Zleca leczenie oraz nadzoruje proces rehabilitacji pacjentów w tym zakresie.
Lekarz kardiolog zajmuje się leczeniem następujących chorób :

 • choroba wieńcowa (choroba niedokrwienna serca)

 • nadciśnienie tętnicze

 • zawał mięśnia sercowego

 • miażdżyca

 • dusznica bolesna (dławica piersiowa)

 • zaburzenia rytmu serca

 • zapalenie mięśnia sercowego

 • wady serca, m. innymi: niedomykalność zastawki mitralnej, niedomykalność zastawki aortalnej, zwężenie zastawki mitralnej, zwężenie zastawki aortalnej, niedomykalność zastawki trójdzielnej

 • zespół Fallota

 • tachykardia

 • bradykardia

6

Pediatra

lekarz pediatra  to specjalista w zakresie chorób dziecięcych. Opiekuje się pacjentem niemal od urodzenia do osiemnastego roku życia. Jego rolą jest nie tylko diagnostyka i leczenie dzieci, ale też monitorowanie ich rozwoju oraz działania służące profilaktyce.
Lekarz pediatra :

 • przeprowadza wywiad i badanie przedmiotowe

 • stawia rozpoznania, udziela zaleceń lekarskich

 • planuje leczenie, przepisuje leki

 • przeprowadza bilanse, badania okresowe, analizuje wyniki badań, zleca kontrole okresowe

 • ocenia stopień rozwoju psychometrycznego dziecka

 • rozpoznaje zaburzenia związane z rozwojem dziecka

 • wykonuje badania przesiewowe

 • rozpoznaje wady rozwojowe

 • rozmawia z rodzicami na temat właściwej pielęgnacji dziecka

 • wystawia skierowania na badania, konsultacje, hospitalizacje

 • kwalifikuje do szczepień profilaktycznych
   

7

Dietetyk

Dietetyk zajmuje się problematyką związaną z żywieniową terapią chorób metabolicznych, m.in.:

 • nadmiernej masy ciała (nadwagi i otyłości)

 • cukrzycy

 • nieprawidłowego stężenia cholesterolu

 • nadciśnienia tętniczego

 • zaburzeń dietozależnych, w tym chorób układu pokarmowego (zespołu jelita drażliwego, celiakii, refluksu, choroby wrzodowej), chorób układu krążenia, chorób tarczycy, niedokrwistości, niedoborów pokarmowych, zaburzeń odżywiania oraz nietolerancji i alergii pokarmowych, zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci.

bottom of page