top of page

Neuroteam sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego rozpoczyna realizację projektu:

 

Opis projektu: 

Numer Projektu: RPWP.07.02.02-30-0028/21

 

Tytuł: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Powiecie Gnieźnieńskim

 

Data rozpoczęcia projektu: 2022-02-01

 

Data zakończenia projektu: 2023-06-30

 

Obszar realizacji: Powiat gnieźnieński

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego znajduje się w Gnieźnie, przy ulicy Wyszyńskiego 13 A.

 

Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowi 500 (300 kobiet i 200 mężczyzn) osób z obszaru powiatu gnieźnieńskiego, z czego:

  • 250 osób (150 K i 100M) to dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi (w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego),

  • 100 osób (50 K i 50 M) to dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, wymagające profilaktyki, leczenia lub rehabilitacji medycznej ze względu na stan zdrowia,

  • 100 osób (70 K i 30 M) to rodzice ww. grup uczestników,

  • 50 osób (30 K i 20 M) to kadra pedagogiczna szkół z obszaru powiatu gnieźnieńskiego.

 

Działania: Każdy z Uczestników objęty zostanie kompleksowym wsparciem dostosowanym do indywidualnych potrzeb, jakie zostaną zidentyfikowane u Uczestnika. Pierwszym etapem wsparcia jest diagnoza psychologiczna, po której uczestnik (jego rodzic lub opiekun prawny) wraz z diagnostą decydują o dalszej ścieżce wsparcia, która może obejmować:

  • Pomoc psychiatryczną,

  • Pomoc neurologiczną,

  • Wsparcie psychologiczne,

  • Wsparcie psychoterapeutyczne,

  • Inne wsparcie specjalistyczne (np. pedagogiczne, dietetyczne, fizjoterapię),

  • Wsparcie na oddziale dziennym.

 

Dodatkowo w ramach projektu realizowane będę działania profilaktyczne i edukacyjne mające na celu promocję zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego oraz przeniesienie świadczeń opieki medycznej z poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz podstawowej opieki zdrowotnej oraz odejście od instytucjonalnych form pomocy.

 

Termin rozpoczęcia rekrutacji: II kwartał 2022 r.

Wartość projektu: 5 147 620,80 zł


Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 4 375 477,68 zł

 

Kontakt:

Neuroteam sp. z o.o.

Ul. Mostowa 10

61-854 Poznań 

Telefon: 61 898 79 60

bottom of page