top of page
NeoroTeam portrety-1-30 011.png

Mgr Anna Najdek
Fizjoterapeutka pediatryczna.

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku rehabilitacja ruchowa.


Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku (noworodki, niemowlęta, dzieci starsze) z problemami na płaszczyźnie zaburzeń neuromotorycznych i integracji sensorycznej. 


Współpracowała ze Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Wielkopolskie – Poznań oraz ze Stowarzyszeniem Inwalidów „START” w Poznaniu. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z Zespołem Downa.


Ukończone szkolenia i kursy: Kurs usprawniania elementami metody Vojty, czyli wczesna neurofizjologiczna terapia odruchowej lokomocji dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego,  Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne poziom I,  Metoda Integracji Sensorycznej w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie,  Kurs I i II stopnia Stymulacji Bazalnej według koncepcji prof. A. Fröhlicha do pracy z osobami z głębszym stopniem niepełnosprawności.

Umów wizytę za pośrednictwem recepcji NeuroTeam: +48 61 898 79 60

bottom of page