Od kilkunastu lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami, również jako wolontariusz i opiekun. Praca jest także jej największą pasją. Studia licencjackie i magisterskie ukończyła w 2016 r. na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Współtworzyła innowację społeczną dofinansowaną z Funduszy Europejskich: projekt usług asystencji osobistej dla dorosłych osób niepełnosprawnych (18-35 lat). Łączy poznane koncepcje tak, aby terapia nastawiona była na indywidualne potrzeby funkcjonalne pacjenta. Uczestniczy w licznych szkoleniach oraz konferencjach (zob. listę poniżej). Rozwija się również naukowo, aby jej wiedza była jak najbardziej aktualna. Obecnie przygotowuje drugą z kolei publikację. Pracuje również przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów w Zespole ds. Kontroli. Uczy na studiach podyplomowych przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Obecnie zajmuje się fizjoterapią osób dorosłych z dysfunkcjami neurologicznymi oraz dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (czyli integracji sensorycznej, SI).

Zajmuje się osobami z takimi chorobami jak: udar mózgu, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane,  stwardnienie zanikowe boczne,  zespół Downa,  urazy czaszkowo-mózgowe,  choroby nerwowo-mięśniowe, dystrofie mięśniowe, zespoły móżdżkowe, ataksja,  śpiączka i zaburzenia świadomości,  mózgowe porażenie dziecięce,  zaburzenia czucia, głęboka wieloraka niepełnosprawność, obwodowe uszkodzenia nerwów, polineuropatia, inne zaburzenia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.

Ukończone kursy:  Koncepcja PNF 1 i 2,  IBITA Bobath dla dorosłych – kurs podstawowy i rozwijający,  Stymulacja bazalna – kurs podstawowy i rozwijający, Integracja sensoryczna 1 i 2, Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu,  Wspieranie ruchu poprzez pozycjonowanie,  Kinesiology taping, Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii w oparciu o ICF. Udział w licznych warsztatach i konferencjach, m.in.: Postępowanie w śpiączce, Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji, Podmiotowość osób z wieloraką niepełnosprawnością, International Day of Physiotheraphy, I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów.