Doświadczony diagnosta i terapeuta z ponad dwudziestoletnią praktyką w edukacji i ochronie zdrowia. Ukończyła kierunek psychologia kliniczna na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz na tej samej uczelni kierunek logopedia. Jest absolwentką studiów podyplomowych Neurologopedia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, kolejną kadencję członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).

Prowadzi rehabilitację zaburzeń mowy dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pracuje z osobami cierpiącymi na choroby neurodegeneracyjne, po przebytych udarach, wylewach, którzy utracili lub mają ograniczoną zdolność komunikowania się ( między innymi afazja, dysartria, Choroba Parkinsona, ). Zajmuje się też terapią jąkania i zaburzeń głosu. Pracuje również z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, jej niedokształceniem i zaburzeniami mowy będącymi następstwem chorób i deficytów o zróżnicowanej etiologii (np. niedosłuch, choroby metaboliczne, zespoły genetyczne).

Zajmując się terapią logopedyczną oraz terapią psychologiczną w nurcie poznawczo-behawioralnym (RTZ), wsparciem terapeutycznym dla par i młodych dorosłych, interwencją kryzysową. Posiada certyfikat terapeuty SI (Integracji Sensorycznej). Pracuje z seniorami i osobami chorymi w ramach DPS i paliatywnej opieki psychologicznej.