Mgr Katarzyna Wiecheć – psycholog i psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorantka w Katedrze i Zakładzie Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Stypendystka w projekcie „Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne” na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu. Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu w Szkoła Psychoterapii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu pod kierownictwem dr Popiel i dr Pragłowskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Głównymi obszarami zainteresowań zawodowych są terapie trzeciej fali – terapia Schematu oraz ACT. Autorka licznych publikacji oraz wystąpień konferencyjnych z zakresu psychologii klinicznej.

Główne obszary pracy z osobami:

  • w kryzysie, potrzebującymi wsparcia
  • doświadczającymi trudności z powodu stresu, lęków, fobii i napadów paniki
  • odczuwającymi stałe przygnębienie i w depresji
  • zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania
  • cierpiącymi na bezsenność
  • borykającymi się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi
  • mającymi problemy komunikacyjne w tym trudności w relacjach z rodziną i otoczeniem (także problemy wychowawcze)
  • chcącymi wpłynąć na swój samorozwój: lepiej rozpoznawać własne emocje, radzić sobie z wyzwaniami życiowymi, zwiększyć asertywność oraz poczucie własnej wartości a także zmniejszyć poczucie winy i nieśmiałość