Absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego na WSNHiD w Poznaniu oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych w Centrum Szkolenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, kursach oraz konferencjach dotyczących rozwoju oraz terapii dzieci ( posiada certyfikat m.in PECS – Pictures Exchange Communication System; ADOS-2 Autism Diagnostic Observation Schedule 2; Trener Umiejętności Społecznych TUS SST).

Na co dzień zajmuje się diagnozowaniem i terapią dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Prowadzi konsultacje dla rodziców oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci, których rozwój nie przebiega prawidłowo.