Absolwentka Fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Swoją pracę zawodową specjalizuje w kierunku diagnostyki i terapii wad postawy oraz specyficznej fizjoterapii w leczeniu skolioz, co jest jej pasją. W pracy łączy wiele metod terapeutycznych, jednak w szczególności bliska jest dla niej metoda BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School), której uczyła się w Barcelonie od samego założyciela metody – dr Manuela Rigo. W terapii stosuje wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia skolioz według najnowszych rekomendacji Międzynarodowego Towarzystwa Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz (SOSORT) oraz medycynie opartej na dowodach naukowych. Szczególnie ważne jest dla niej empatyczne podejście do Pacjentów i uwzględnianie indywidualnych potrzeb Pacjenta i Jego Rodziców w dążeniu do uzyskiwania fizjoterapeutycznych celów. Obecnie jest również wykładowcą na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, na kierunku Fizjoterapia.

Przyjmuje dzieci i młodzież m.in. ze: skoliozą idiopatyczną, chorobą Scheuermanna, wadami rozwojowymi klatki piersiowej, wadami ustawienia kolan i stóp, a także osoby dorosłe ze skoliozą idiopatyczną chcące zadbać o swój kręgosłup.

 Ukończone kursy:       BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School) According to the principles of K. Schroth and Christa Lehnert – Schroth, SEAS (Scientific Exercises Approach to Scoliosis), Trójpłaszczyznowa Terapia Manualna Wad Stóp u Dzieci na postawach neurofizjologicznych – metoda „Zukunft-Huber”,  Terapia narzędziowa tkanek miękkich, Masaż tkanek głębokich w ujęciu klinicznym z podstawami anatomii palpacyjnej,        Kinesiology Taping