Absolwentka rehabilitacji ruchowej na AWF w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku (noworodki, niemowlęta, dzieci starsze) i z różnymi problemami na płaszczyźnie zaburzeń neuromotorycznych i integracji sensorycznej. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Wielkopolskie – Poznań oraz ze Stowarzyszeniem Inwalidów „START” w Poznaniu. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z Zespołem Downa.

Ukończone szkolenia i kursy: Kurs usprawniania elementami metody Vojty czyli wczesna neurofizjologiczna terapia odruchowej lokomocji dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego,  Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. poziom I.,  Metoda Integracji Sensorycznej w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie,  Kurs I i II stopnia Stymulacji Bazalnej według koncepcji prof. A.Frohlich’a do pracy z osobami z głębszym stopniem niepełnosprawności.