Absolwentka rehabilitacji ruchowej na AWF w Poznaniu.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku ( noworodki, niemowlęta, dzieci starsze) i z różnymi problemami na płaszczyźnie zaburzeń neuromotorycznych i integracji sensorycznej.
Współpracowała ze Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Wielkopolskie – Poznań oraz ze Stowarzyszeniem Inwalidów „START” w Poznaniu.
Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z Zespołem Downa.
Ukończone szkolenia i kursy:
– Kurs usprawniania elementami metody Vojty czyli wczesna neurofizjologiczna terapia odruchowej lokomocji dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego.
– Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. poziom I.
– Metoda Integracji Sensorycznej w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie.
– Kurs I i II stopnia Stymulacji Bazalnej według koncepcji prof. A.Frohlich’a do pracy z osobami z głębszym stopniem niepełnosprawności.