Zawód Fizjoterapeuty zdobyłem kształcąc się na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 2015-2018. Zaraz po tym dostałem się na studia magisterskie na tej Uczelni oraz rozpocząłem naukę w Akademii Osteopatii.

Ukończyłem takie kursy jak:

  • Kinesiology taping zgodny ze standardami K-Active Association (Kurs podstawowy)
  • Smart Tools Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization IASTM – kurs terapii narzędziowej tkanek miękkich
  • Techniki uwalniania mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

Prywatnie jestem molem książkowym oraz miłośnikiem zdobywania ciekawostek z szeroko rozumianej fizjoterapii i pracy z ciałem człowieka. Chętnie pomagam ludziom z różnymi dolegliwościami bólowymi. Do moich szczególnych zainteresowań należą pacjenci potrzebujący pomocy w napięciowych bólach głowy, bolesnych menstruacjach oraz praca z blizną. Najbardziej przemówiła do mojego serca terapia wisceralna, a więc praca z tym, co doskwiera naszym narządom wewnętrznym takim jak jelita, wątroba, pęcherzyk żółciowy oraz w jaki sposób mogą one zaburzać pracę całego układu ruchu.