Lekarz Michał Walczak jest rezydentem ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2016 roku Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego.

Obszarem jego szczególnych zainteresowań jest ortopedia dziecięca – zarówno leczenie zachowawcze, jak i kwalifikacja do zabiegów operacyjnych.