Specjalista z zakresu pediatrii oraz neurologii dziecięcej. Pracuje w Klinice Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada certyfikat wczesnej diagnostyki neurorozwojowej uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty (wydany przez Internationale Vojta Gesellschaft e.V.). Członek Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej.

Zajmuje się: diagnostyką, leczeniem i opieką nad dziećmi z nieprawidłowościami w zakresie układu nerwowego,  wrodzonymi i nabytymi chorobami układu nerwowego, zaburzeniami napięcia mięśniowego, padaczką, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, trudnościami szkolnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami snu, utratą przytomności, stanami po urazie głowy, bólami i zawrotami głowy, tikami