Specjalizacja z zakresu pediatrii oraz neurologii dziecięcej. Pracuje w Klinice Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada zertyfikat wczesnej diagnostyki neurorozwojowej uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty (wydany przez Internationale Vojta Gesellschaft e.V.). Członek Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej

Zajmuj się diagnostyką ,leczeniem i opieka nad dziećmi z nieprawidłowościami w zakresie układu nerwowego: wrodzone i nabyte choroby układu nerwowego, zaburzenia napięcia mięśniowego, padaczka, mózgowe porażenie dziecięce, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, trudności szkolne, zaburzenia zachowania, zaburzenia snu, utrata przytomności, stan po urazie głowy, bóle i zawroty głowy, tiki.