W wyniku przymusowej izolacji wywołanej wystąpieniem epidemii koronawirusa sars-cov-II u wielu osób doszło do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego (pojawiają się liczne lęki i obawy, trudności związane z utratą pracy oraz izolacją społeczną). Ograniczenie możliwości przemieszczania się oraz nałożenie obowiązku pracy zdalnej przy jednoczesnym utrudnionym dostępie do różnych form aktywności fizycznej doprowadziły do pojawienia się problemów związanych z obniżeniem sprawności fizycznej, spadkiem mobilności oraz do pojawienia się dolegliwości bólowych w narządzie ruchu będących następstwem przeciążenia wymuszoną pozycją siedzącą.

Program „W zdrowym ciele zdrowy duch” zakłada wsparcie psychologiczne (w formie webinarium, warsztatów oraz konsultacji psychologicznych) dla tych osób oraz ich aktywizacje przez umiarkowany, kontrolowany wysiłek fizyczny. W podgrupie DUSZA oprócz terapii psychologicznej (która jest podstawowym narzędziem terapeutycznym) istotnym elementem staje się aktywizacja pacjentów poprzez wysiłek fizyczny.

Program „W zdrowym ciele zdrowy duch” zakłada wprowadzenie celowanego wysiłku fizycznego (zajęcia grupowe i indywidualna fizjoterapia) popartego edukacją w zakresie ergonomii pracy i czynności dnia codziennego (webinaria i warsztaty). Prowadzona w ramach projektu fizjoterapia i fizjoprofilaktyka pozwolą na spowalnianie utraty siły mięśniowej, poprawę parametrów równowagi i koordynacji, tym samym pozytywnie wpływając na jakość życia osób objętych programem.

Jeśli borykasz się z problemami natury psychicznej:

 • stany lękowe,
 • strach przed utratą pracy,
 • izolacja społeczna,
 • stany fobii społecznej,
 • trudności w zaadaptowaniem się do nowych warunków,
 • lęk o zdrowie,
 • lęk przed wychodzeniem z domu,
 • poczucie zagrożenia ze strony innych ludzi,
 • niepewność i niepokój,
 • poczucie stygmatyzacji,
 • depresja

Ścieżka DUSZA jest dla CIEBIE!!!
Otrzymasz niezbędną pomoc. Dowiedz się więcej.

Jeśli borykasz się z problemami natury fizycznej:

 • obniżenie sprawności fizycznej,
 • obniżenie wydolności,
 • osłabienie siły mięśniowej,
 • wzrost masy ciała, nadwaga, otyłość,
 • spadek mobilności,
 • dolegliwości bólowe w narządzie ruchu będące następstwem przeciążenia pozycją siedzącą,
 • problemy z przemieszczaniem się,
 • ból ograniczający czynności dnia codziennego,
 • dolegliwości bólowe pojawiające się podczas pracy.

Ścieżka CIAŁO jest dla CIEBIE!!!
Otrzymasz niezbędną pomoc. Dowiedz się więcej.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego