Program szkolenia w Terapii Manualnej obejmuje szeroki zakres badania i leczenia w fizjoterapii ortopedycznej od analizy zaburzeń w aktywnościach dnia codziennego po szczegółową diagnostykę różnicową na poziomie struktur i funkcji.

Program kursu został dostosowany do wytycznych Krajowej Rady Fizjoterapeutów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej.

Uczestnik kursu zdobędzie umiejętność badania i leczenia w tym szczególnie wnioskowania klinicznego oraz budowania strategii i planów leczenia u pacjentów z dolegliwościami bólowymi i ograniczeniem ruchu w kręgosłupie i stawach obwodowych.

Zajęcia prowadzone są formie praktycznych ćwiczeń, przeplatanych krótkimi wykładami z teorii. Uczestnicy wykonują na sobie wszystkie elementy badania i leczenia pod nadzorem prowadzącego instruktora. Istotnym elementem zajęć jest nauka wnioskowania klinicznego, i budowania złożonych strategii terapii od fazy przygotowania struktur i ich funkcji po odtwarzanie aktywności w pozycjach wysokich np. w pozycji siedzącej lub stojącej.

W ramach prowadzonych zajęć instruktor prezentuje na każdym module (I – IV) wzorcowe badanie i terapie z udziałem zaproszonych pacjentów. W ramach 2-3 następujących po sobie wizyt, interpretowane są spodziewane efekty krótkoterminowe stosowanych procedur oraz planowanie strategii terapii długofalowych. Omawiane są zalecane zadania domowe, dobór testów i interpretacja ich wyników.

Szklenie obejmuje łącznie 280 godzin edukacyjnych podzielone na 7 modułów, każdy po 5 dni. Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po każdym ukończonym module uczestnik otrzyma zaświadczenie oraz po zdanym egzaminie końcowym Certyfikat Terapeuty Manualnego.

Program Kursu:

Moduł I

 • ogólne wprowadzenie do modelu badania i koncepcji Terapii Manualnej.
 • badanie funkcjonalne oraz techniki leczenia kręgosłupa szyjnego z typowym problemem: stawowym, mięśniowym oraz w strukturach nerwowych;
 • badanie i leczenie ograniczenia ruchomości w stawie ramienno-łopatkowym;
 • przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w aktywnościach dnia codziennego
 • prezentacja badania i leczenia z udziałem pacjentów.
Moduł II

 • badanie i leczenie problemu w regionie stawów głowy;
 • badanie i leczenie przejścia szyjno-piersiowego oraz pierwszych żeber
 • badanie i leczenie stawów obręczy barkowej;
 • badanie i leczenie bolesnego barku;
 • badanie i leczenie łokcia, nadgarstka i dłoni
 • przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w aktywnościach dnia codziennego;
 • prezentacja badania i leczenia z udziałem pacjentów.
Moduł III

 • badanie różnicowe oraz techniki leczenie kręgosłupa lędźwiowego z typowym problemem: stawowym, mięśniowym i w strukturach nerwowych;
 • badanie i leczenie stawu biodrowego i krzyżowo-biodrowego;
 • przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w aktywnościach dnia codziennego;
 • prezentacja badania i leczenia z udziałem pacjentów.
Moduł IV

 • Badanie różnicowe oraz techniki leczenie kręgosłupa piersiowego z typowym problemem: stawowym i mięśniowym oraz stawów żebrowo-kręgowych;
 • badanie i leczenie stawu kolanowego, skokowego i stawów stopy
 • przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w aktywnościach dnia codziennego;
 • prezentacja badania i leczenia z udziałem pacjentów.
Moduł V

 • badanie i leczenie stawów skroniowo-żuchwowych;
 • szyjno pochodne bóle i zawroty głowy;
 • neurodynamiczność, badanie i leczenie typowych cieśni nerwów obwodowych;
 • badanie i leczenie niestabilności (nad ruchomości) w:
  • kręgosłupie szyjnym,
  • kręgosłupie lędźwiowym,
  • stawie kolanowym,
  • stawie barkowym.
Moduł VI (FTM)
Funkcjonalny Trening Medyczny obejmuje teorie i metodykę planowania treningu w zależności od zakładanych celów terapii w odniesieniu do omawianych zespołów klinicznych. W trakcie zajęć omówione zostaną min.;

 • fizjologia wysiłku;
 • procesy gojenia tkanek;
 • mechanizmy redukcji bólu w fizjoterapii i budowania zdolności do obciążania;
 • prewencja urazów;
 • Interwencje w fazie ostrej, postępowanie w świeżych urazach sportowych.
Moduł VII
Clinical Reasonig, moduł obejmuje podsumowanie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy i umiejętności z pierwszych 6 modułów. Na przykładach symulacji przypadków klinicznych utrwalane jest wnioskowanie kliniczne oraz wzorce badania. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i pogłębionych dyskusji na temat planowania różnych strategii leczenia.
Egzamin (E)

 • egzamin teoretyczny
 • egzamin praktyczny

Prowadzenie kursu:

Ernest Wiśniewski PT, MSc, OMT
Instruktor Terapii Manualnej

Absolwent studiów doktoranckich warszawskiej AWF oraz Studiów MBA na ALK w Warszawie. Uczestnik wielu szkoleń podyplomowych w tym: McKenzie, PNF, Terapia Manualna. Doświadczenie w nauczaniu, prowadzeniu kursów i warsztatów zdobywa nieprzerwanie od 2003, prowadząc m. in. autorskie programy prewencji w schorzeniach mięśniowo-szkieletowych dla pracowników firm. Doświadczenie w edukacji podyplomowej fizjoterapeutów rozpoczął w 2009 roku w niemieckiej grupie instruktorów Terapii Manualnej. Od 2014 pracuje i uczy jako samodzielny Instruktor Terapii Manualnej. Doświadczenia i zainteresowania kliniczne zdobywa od 2000r głównie w fizjoterapii ortopedycznej, rozwijając warsztat pracy głównie w kierunku badania w fizjoterapii, dokumentowania i wnioskowania klinicznego.

Grupa 1 – Poznań

Terminy:
Moduł 1 – 2-6.07.2021

Cena

1590 zł za jeden Moduł