Program warsztatów w fizjoterapii ortopedycznej oparty jest na modelu i programie badania i leczenia opisanego w programie szkolenia Terapia Manualna. Na wybranym problemie klinicznym omawiane jest badanie od analizy zaburzeń w aktywnościach dnia codziennego po diagnostykę różnicową na poziomie struktur i funkcji. Program każdego warsztatu stanowi wybrany fragment i dotyczy zwykle jednego problemu klinicznego, który w trakcie pełnego szkolenia Terapii Manualnej omawiany jest w szerszym kontekście.

Program warsztatów został dostosowany do wytycznych Krajowej Rady Fizjoterapeutów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i opisywania ich w dokumentacji medycznej .

Uczestnik warsztatu zdobędzie w omawianym zakresie klinicznym umiejętność badania i leczenia w tym wnioskowania klinicznego oraz budowania strategii i planów leczenia

Zajęcia prowadzone są formie praktycznych ćwiczeń przeplatanych krótkimi wykładami z teorii oraz prezentacjami badania i technik leczenia. Każdy warsztat przewiduje dodatkowo jedną prezentacje badania i strategii leczenia z udziałem pacjenta.

Warsztaty trwają zwykle 2 dni (16 godzin po 45 min.), w zależności od przygotowanych treści programowych. Po ukończeniu każdego warsztatu uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

Program warsztatów

Warsztat I – Fizjoterapia ortopedyczna – kręgosłup szyjny (C3- C5)
 • wprowadzenie do badania kręgosłupa szyjnego
 • badanie i leczenie stawów kręgosłupa
 • badanie i leczenie struktur nerwowych
 • Badanie i leczenie problemu mięśniowego
 • Przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w aktywnościach dnia codziennego

Termin: 30-31 maj 2020
Koszt: 650 zł brutto

ZAPISZ SIĘ
Warsztat II – Fizjoterapia ortopedyczna – kręgosłup lędźwiowy
 • wprowadzenie do badania kręgosłupa lędźwiowego
 • badanie i leczenie stawów kręgosłupa
 • badanie i leczenie struktur nerwowych
 • Badanie i leczenie problemu mięśniowego
 • Przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w aktywnościach dnia codziennego

Termin: 5-6 wrzesień 2020
Koszt: 650 zł brutto

ZAPISZ SIĘ
Warsztat III – Fizjoterapia ortopedyczna – staw barkowy
 • Badanie i techniki leczenia barku z ograniczoną ruchomością:
  • przy ograniczeniu ruchomości stawu;
  • przy ograniczeniu ruchomości w strukturach mięśniowych.
 • Badanie i techniki leczenia bolesnego barku
 • Przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w aktywnościach dnia codziennego

Termin: 12-13 grudzień 2020
Koszt: 650 zł brutto

ZAPISZ SIĘ

Prowadzenie kursu:

Ernest Wiśniewski PT, MSc, OMT

Instruktor Terapii Manualnej

Absolwent studiów doktoranckich warszawskiej AWF oraz Studiów MBA na ALK w Warszawie. Uczestnik wielu szkoleń podyplomowych w tym: McKenzie, PNF, Terapia Manualna. Doświadczenie w nauczaniu, prowadzeniu kursów i warsztatów zdobywa nieprzerwanie od 2003, prowadząc m. in. autorskie programy prewencji w schorzeniach mięśniowo-szkieletowych dla pracowników firm. Doświadczenie w edukacji podyplomowej fizjoterapeutów rozpoczął w 2009 roku w niemieckiej grupie instruktorów Terapii Manualnej. Od 2014 pracuje i uczy jako samodzielny Instruktor Terapii Manualnej. Doświadczenia i zainteresowania kliniczne zdobywa od 2000r głównie w fizjoterapii ortopedycznej, rozwijając warsztat pracy głównie w kierunku badania w fizjoterapii, dokumentowania i wnioskowania klinicznego.

Zapisz się