Pedagog specjalny zajmuje się działalnością wychowawczo-dydaktyczną i rewalidacyjną. Pracuje najczęściej z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Każdego dnia stara się wspierać ich wszechstronny rozwój, dopasowując konkretne formy aktywności.

Pedagog specjalny zajmuje się terapią osób w wieku niemowlęcym, przedszkolnym, szkolnym i w wieku dojrzałym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pedagog specjalny podejmuje postępowania profilaktycznego, usprawniającego, naprawczego i kompensacyjnego, z wykorzystaniem specjalnych urządzeń i pomocy naukowo-dydaktycznych.

Nasz specjalista

Mgr Katarzyna Szczublińska