Jest skomplikowanym systemem leczenia manualnego. Wykorzystuje wzajemne zależności między narządami i układami ciała, a także wpływ emocji, diety i innych czynników na stan zdrowia. Nasze ciało ma zdolności samoregulacji, samoleczenie się, a więc niewielki bodziec leczniczy może spowodować ogromną zmianę. Dzięki całościowemu leczeniu pomaga odnaleźć przyczynę problemu (dysfunkcję pierwotną) a nie tylko jej skutki i symptomy. Osteopatia postrzega ciało człowieka jako całość, nie skupia się na konkretnym schorzeniu, stara się pomóc organizmowi przywróci równowagę i wzbudzić w nim procesy samoleczenia, dlatego sposoby leczenia i rozumowanie różni się od standardowego podejścia. W trakcie terapii osteopata pracuje za pomocą dłoni, skupia się na strukturach odległych od miejsca bólu co często może się wydawać zupełnie nie związane z problemem z jakim zwrócił się do nas pacjent. Na wizytę proszę zabrać wszystkie wyniki badań, wygodny strój, dużo pozytywnego myślenia.

Nasz specjalista

Mgr Tomasz Zaporowski