Neurologopedia to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zarówno w przypadku dzieci jak i osób dorosłych. Neurologopeda w swojej pracy zajmuje się kształtowaniem i rozwojem mowy w razie jej braku, usuwaniem jej różnych zaburzeń i patologii, a także kształtowaniem sprawności językowej u dzieci i dorosłych z trudnościami w komunikacji lub innymi problemami wynikającymi ze schorzeń neurologicznych.

Zgłoś się do neurologopedy, jeśli:

  1. Twoje dziecko ma problem z mówieniem: dwuletnie a nawet trzyletnie dziecko nie mówi wcale lub mówi bardzo mało i niewyraźnie, ma wadę wymowy
  2. Twoje dziecko ma problem z jedzeniem: odmawia przyjmowania pokarmów o określonej konsystencji, ma trudności z gryzieniem, żuciem i połykaniem, nie lubi twardych pokarmów, a Ty nadal podajesz mu miksowane i papkowate pokarmy
  3. U twojego dziecka zdiagnozowano zaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu, opóźnienie psychoruchowe,
  4. Ktoś z Twoich bliskich ma zaburzenia mowy po udarze (afazja) lub urazie mózgu
  5. Ktoś z Twoich bliskich mówi niepłynnie, powtarza sylaby, wyrazy, jaka się

Nasz specjalista

Mgr Magdalena Rosada-Gessner