Leczenie schorzeń narządu ruchy wymaga kompleksowego podejścia. W NASZEJ placówce stawiamy na WSPÓŁPRACĘ specjalistów z różnych dziedzin w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów terapii.

Dzięki znakomitemu zespołowi specjalistów, który ciągle się poszerza jesteśmy w stanie obejmować postępowaniem terapeutycznym coraz większy zakres schorzeń, a tym samym sprostać PAŃSTWA oczekiwaniom w zakresie diagnostyki i doboru terapii.

Konsultacje lekarzy specjalistów i fizjoterapeutów to ważny element diagnostyki oraz leczenia chorób narządu ruchu. Podczas wizyty konsultacyjnej możliwe jest m.in.:

  • postawienie diagnozy i dobór odpowiedniego leczenia (farmakologicznego, zabiegowego lub rehabilitacji)
  • wystawnie recept i skierowań na wykonanie ewentualnych badań dodatkowych (w zależności od aktualnych potrzeb pacjenta)
  • wystawienie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne
  • wykonanie opisu oraz interpretacja wyników badań diagnostycznych np. badania USG EMG czy EEG
  • interpretacja wyników badań laboratoryjnych, np. morfologii krwi, badania cytologicznego, itp.
  • doradztwo w zakresie profilaktyki chorób, doboru odpowiedniej aktywności fizycznej, itp.
  • wystawienie zwolnienia lekarskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem świadczonych usług przez naszych specjalistów.