Fizjoterapia neurologiczna obejmuje usprawnianie pacjentów po uszkodzeniach Ośrodkowego Układu Nerwowego (udary, urazy czaszkowo mózgowe, guzy mózgu, uszkodzenia rdzenia kręgowego) oraz nerwów obwodowych, obejmuje także usprawnianie pacjentów z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, polineuropatią, dystrofią.

Najczęstsze problemy z jakimi borykają się pacjenci to wiotkość spastyczność, zaburzenia chodu, i zaburzenia równowagi. Dzięki stosowaniu uznanych metod terapeutycznych takich jak PNF, IBITA Bobath oraz ćwiczeń z biofeedbackiem jesteśmy w stanie optymalnie przeprowadzić terapię w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Nasz specjalista

Mgr Aleksander Krawczyński

Nasz specjalista

Mgr Sara Matecka